Autoriseret psykolog og HD i Informatik- og Økonomistyring

Erhvervspsykolog
Finn Weber

Forside Psykologisk konsultation Krisestyring og traumer Stress Karrierevejledning Konflikter Forandringer Kurser og workshops Kontakt

Medlem af:

Mediering (mægling) i konflikter


Medieringen er en fortsættelse af afdækningen og har til formål at opløse konflikten. Medieringen omfatter typisk følgende skridt:

  1. Det undersøges, hvorvidt de involverede parter er indstillet på at bidrage til en opløsning af konflikten.
  2. Der gennemføres et første møde for parterne, og sammen drøfter man konflikten, parternes synspunkter, og det undersøges, hvordan parterne nærmer sig hinanden.
  3. Evt. efterfølgende møder hvor:
    A. jeg mødes med de involverede parter hver især eller
    B. parterne mødes sammen med mig.
  4. Når en aftale / forståelse / enighed er fundet mellem parterne holdes der 2 – 3 opfølgningsmøder med ca. 3 ugers mellemrum, hvor parterne indbyrdes drøfter værdien af deres samarbejde jf. den indgåede aftale. I visse tilfælde vil opgavestiller være del af disse møder, med det formål at parterne i højere grad forpligter sig til den indgåede aftale.

Under hele medieringsforløbet fungerer erhvervspsykologen som den neutrale part, der faciliterer og styrer møderne, så der sikres en respektfuld og konstruktiv dialog.

Forud for en mediering skal der foregå en afdækning af situationen, for at medieringen kan tage korrekt afsæt i problemstillingen.

© Copyright 2013-2021 Erhvervspsykolog Finn Weber - fw@finnweber.dk - 3013 7917