Autoriseret psykolog og HD i Informatik- og Økonomistyring

Erhvervspsykolog
Finn Weber

Forside Psykologisk konsultation Krisestyring og traumer Stress Karrierevejledning Konflikter Forandringer Kurser og workshops Kontakt

Medlem af:

Krisestyring og traumer

En korrekt indsats ved en voldsom oplevelse er med til at forhindre, at den sætter sig som ubearbejdet traume med risiko for varige psykiske mén.

Ud over egentlig traumebehandling tilbyder jeg at træde til ved akut krise, at gennemføre professionel debriefing og udføre / rådgive om krisestyring.

Akut indsats


Umiddelbart efter en hændelse kan det være vigtigt at yde psykologisk førstehjælp til berørte. Det behøver ikke nødvendigvis at være en krisepsykolog, men kan være en person med god indsigt i, hvorledes man drager omsorg for mennesker i en sådan situation.


I dagene efter oplevelsen skal den bearbejdes, og for mennesker, der oplever voldsomme hændelser, er det afgørende, at de har mulighed for at bearbejde hændelsen netop i det tempo og på den måde, som de bedst kan håndtere det. I den sammenhæng må man ikke glemme de personer, der har ydet psykologisk førstehjælp, og som selv kan være følelsesmæssigt påvirkede af det, ligesom vidner eller andre berørte personer kan have behov for hjælp. Forskning har vist, at også den indirekte oplevelser kan medføre senere psykiske problemer, der er tilsvarende invaliderende som for de direkte implicerede.


Krisepsykologen er den instans, der professionelt kan vurdere, hvad der bør tilbydes disse mennesker og, som kan hjælpe dem med at komme gennem oplevelsen.

Debriefing

Efter en voldsom oplevelse bør det tilbydes, at personer, der har givet hjælp til ofre og involverede, har mulighed for i fællesskab eller individuelt at bearbejde deres indsats – både for at kunne bearbejde de følelsesmæssige indtryk og for at uddrage mulig læring.


Debriefing foregår i en struktureret dialog, hvor det er krisepsykologen, der sikrer rammer, form og styring.


Jeg tilbyder debriefing både for grupper og individuelt.


Krisestyring

Krisestyring handler om at koordinere og lede den indsats, der skal ske i organisationen, når mennesker er part i eller vidne til en voldsom episode.


Det kan f.eks. være episoder som ulykker eller voldelige konfrontationer, hvor der både er direkte implicerede, vidner og pårørende der skal tages hånd om. I sådanne situationer er det særdeles vigtigt at kunne vurdere, hvem der skal have hvilken psykologisk hjælp hvornår, hvordan der skal informeres, og hvilke praktiske forhold der bør håndteres (lokaler og forplejning, overblik over implicerede, pårørende lister, rollefordeling osv.)


Jeg tilbyder hjælp til krisestyring – både til den akutte situation og med tilrettelæggelse af et psykologisk kriseberedskab i organisationen.

© Copyright 2013-2021 Erhvervspsykolog Finn Weber - fw@finnweber.dk - 3013 7917

Traumebehandling


Jeg tilbyder traumebehandling ved brug af behandlingsformen EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). EMDR er anerkendt af WHO som en af de mest effektive metoder i forhold til PTSD (Post Traumatic Stress Disorder).


Psykiske traumer opstår efter episoder, der opleves som voldsomme, og som ikke kan bearbejdes tilstrækkeligt. Et traume sætter sig i kroppen, og påvirker den negativt.

Konsekvensen kan være angst (herunder PTSD), depression eller fysiske problemer.

Oplevelsen kan være sket for nylig, men i andre tilfælde kan der være tale om oplevelser, der ligger flere år tilbage, og i nogle tilfælde helt tilbage i barndommen.

Talemåden ”tiden læger alle sår” gælder ikke for psykiske traumer. I mange tilfælde forstærkes de negative symptomer over tid med nedsat livskvalitet som resultat. I nogle tilfælde i et omfang, der vanskeliggør en normal dagligdag.


Traumevideo

Klik her og se min korte video om traumer og EMDR