Psykologforum Sønderborg inviterer

Hvordan møder vi krigens børn

i en dansk hverdag?

Tilbage til invitation

Tilmelding er desværre lukket.


Henvendelse evt. til Finn Weber på fw@finnweber.dk eller 3013 7917